poradenství pro přepravu
nebezpečného zboží​

Pro podmínky přepravy:

 • vnitrostátní
 • mezinárodní
 • silniční (železniční)
 • námořní
 • letecké

dle aktuálních mezinárodních předpisů
ADR a IMDG-Code
Zajišťujeme:

 • poradenství k dodržení požadavků předpisů pro přepravu nebezpečného zboží
 • poradenství při klasifikaci zboží
 • poradenství pro vyplnění IMO deklarace – prohlášení odesílatele
 • formuláře pro IMO deklaraci
 • povinné bezpečnostní značky na kusy
 • značení přepravních jednotek (kamion, cisterna, kontejner)
 • poradenství v oblasti balení, zajištění vytypovaných obalů
 • povinné ochranné výbavy řidiče a vozidla
 • školení managerů společností, osob pověřených
 • dodání zahraniční odborné literatury
 • externího povinného poradce vč. vypracování roční zprávy podle ADR*

*tato povinnost platí pro všechny právnické a fyzické osoby od roku 2003 podle Sb. mezinárodních smluv č.65/2003 a Vyhl.55/2003 Sb., jejichž činnost zahrnuje silniční přepravu nebezpečných věcí, nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, jejichž činnost se týká manipulovaných množství pod limity uvedenými pod body 1.1.3.6 a 3.4 ADR.
Podle bodu 1.8.3.3. ADR musí každý dotčený podnik uchovávat po pět let příslušnou roční zprávu k dispozici pro národní orgány na jejich žádost.
Každý dotčený podnik musí na požádání informovat o totožnosti svého poradce.

děkujeme za aktivní účast

na Semináři IMDG Code 41-22


Osvědčení

Výpis

Deklarace

Kontakt

 • Ing. Šárka Pěkná
  NZ Global, s. r. o.
  Nad Vodovodem 254/64
  108 00 Praha 10
 • sarkapekna@seznam.cz
 • +420 777 064 254
 • +420 777 778 903

Bezpečnostní poradce č. 1492